Světový antibiotický týden – 13.-19.Listopadu 2017

bioMérieux se zaměřuje na poskytování špičkových diagnostických řešeních pro prevenci a management antibiotických rezistencí, a také zvyšování povědomí o globálním problému s antibiotickou rezistencí prostřednictvím vzdělávacích aktivit.

Podpořte Světový antibiotický týden a sdílejte tyto iniciativy v rámci vaší laboratoře.

 

 ► Navštivte naše webové stránky o Antimikrobiálních rezistencích

 ► Podívejte se o čem odborníci diskutují!

 ► Výzva pro nemocnice k připojení se ke Global-PPS 2017 !

 ► Objevte naše diagnostické řešení pro potlačení antimikrobiální rezistence

 


 

Navštivte naše webové stránky Antimikrobiální rezistence

Dostupné – interaktivní – vzdělávací!

www.antimicrobial-resistance.biomerieux.com

 

Podívejte se na AMR video (2 minuty)

 


 

Podívejte se o čem odborníci diskutují!

Dr Wang o kolistinovém výzkumu

 

Mezinárodní odborníci diskutují o klíčových tématech.

 


 

Výzva pro nemocnice k připojení se ke Global-PPS 2017 !

Global Point Prevalence Survey (Global-PPS) přehled pro nemocnice o antibiotické užívání a rezistenci

Po úspěchu prvního průzkumu v roce 2015 a díky sponzorství společnosti bioMérieux Global PPS se opakuje i v roce 2017.

Tato celosvětová iniciativa poskytuje jedinečný přehled o zátěži z užívání antibiotik a o míře rezistence. Data jsou získána z více jak 65 zemí celého světa.

Není pozdě ! Připojte se dnes k iniciativě Global-PPS 2017.

Kontaktujte global-PPS@uantwerpen.be nebo navštivte Global PPS website

Přečtěte si více o zjištěních Global PPS 2015

Objevte naše diagnostické řešení pro potlačení antimikrobiální rezistence

Společnost bioMérieux, světový lídr v mikrobiologii, je zaměřena na pomoc klinickým laboratořím v poskytování rychlejších výsledků a tak k prevenci a řízení multirezistence a zlepšení výsledků u pacientů.

 Přečtěte si více o “Boji proti antimikrobiálním rezistencím” v bioMérieux ID/AST informačním bulletinu

Rychlé diagnostické testy poskytují řízení v antibiotické léčbě a pomáhají lékařům v rozhodovacích procesech. Napříkladprokalcitoninem řízená antibiotická terapie, stejně tak jako rychlá detekce a reportování antibioticky rezistentních infekcí  pomáhají se vyhnout zbytečnému užívání antibiotik a vedlejším účinkům léků, předcházet vzniku rezistentních kmenů a snižovat délku pobytu v nemocnici a to vše při současném zlepšení výsledků pacienta.

Naše diagnostické testy s vysokou lékařskou hodnotou umožnují včasnou identifikaci a diagnostiku infekcí, které jsou spojené se zdravotní péčí a s multirezistentními infekcemi.

Poskytujeme klinickým laboratořím širokou škálu diagnostických řešení pro efektivní screening, kontrolu infekcí, management a správu antibiotik.

 Objevte naše řešení pro management antimikrobiální rezistence