Pioneering Diagnostics

Kto boi się Candida auris?
bioMérieux wkracza, aby zaspokoić nowe potrzeby w zakresie identyfikacji mikroorganizmów.


Autor: Victoria Girard, Ph.D.

Poważnym problemem służby zdrowia na całym świecie są nowe gatunki patogenów powodujących ciężkie zakażenia i charakteryzujących się zwiększoną antybiotykoopornością. Walka z tymi mikroorganizmami wymaga podejmowania wspólnych wysiłków na wielu poziomach. Mikrobiolodzy odgrywają istotną rolę w tej walce, przekazując w krótkim czasie lekarzom klinicznym informacje dotyczące identyfikacji patogenu, co pozwala wdrożyć odpowiednie leczenie i je monitorować. Firma bioMérieux nieustannie stara się nadążać za nowymi zagrożeniami, oferując niezbędne mikrobiologom narzędzia diagnostyczne.

Candida auris jest jednym z takich ważnych patogenów. Po raz pierwszy opisany 8 lat temu w Japonii C. auris szybko rozprzestrzeniał się na całym świecie. Drożdżaki te mogą być wielolekooporne i często są przyczyną wielu inwazyjnych form infekcji, w tym zakażeń ran, dróg moczowych i krwi. Szczególnie zagrożeni są pacjenci, którzy ostatnio przeszli operacje, mieli założone cewniki w żyle centralnej, byli hospitalizowani przez dłuższy czas, a także osoby z cukrzycą. Drożdżak ten charakteryzuje się wysokim ryzykiem wystąpienia zakażeń związanych z opieką zdrowotną, ponieważ łatwo rozprzestrzenia się i!!!wykazuje klonalne szerzenie się wewnątrzszpitalne oraz pomiędzy placówkami służby zdrowia.

„Stajemy [na całym świecie] w obliczu zakażeń Candida auris, które są trudne do leczenia i monitorowania” powiedział Dr. Alexandre Alanio, mykolog, M.D., Ph.D. ze szpitala Saint Louis Hospital w Paryżu, w ostatnim wywiadzie na ECCMID 2017 w Wiedniu. „Niektóre szczepy [Candida auris] są oporne na wiele leków przeciwgrzybiczych. Niektóre na do trzech leków przeciwgrzybiczych. Nie obserwowaliśmy tego w przypadku innych gatunków Candida.”

Aby uniknąć niewłaściwego leczenia i rozprzestrzeniania się infekcji, ważne jest dalsze prowadzenie badań nad Candida. „Uruchom ciekawość, kiedy spotkasz Candida, której nie można zidentyfikować” - powiedział dr Alanio.

Candida auris często przechodzi niezauważony w rutynowych laboratoriach mikrobiologicznych, ponieważ dostępne na rynku systemy identyfikacji błędnie oznaczają większość izolatów
jako C. haemulonii.[1] W związku z tym niezbędne są dedykowane metody laboratoryjne pozwalające wiarygodnie zidentyfikować C. auris.

 

[1] Kathuria et. al. “Multidrug-Resistant Candida auris Misidentified as Candida haemulonii: Characterization by Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization–Time of Flight Mass Spectrometry and DNA Sequencing and Its Antifungal Susceptibility Profile Variability by Vitek 2, CLSI Broth Microdilution, and Etest Method.” Clin. Microbiol. June 2015 vol. 53 no. 6 1823-1830s

W odpowiedzi na pilną potrzebę identyfikacji, bioMérieux oferuje obecnie dwa systemy z algorytmami identyfikacji C. auris w bazach danych: VITEK® MS RUO (po aktualizacji pakietem oprogramowania Sacchromycetales) oraz ostatnią wersję oprogramowania systemu VITEK® 2 software (wersja 8.01 – informacje o dostępności oprogramowania można znaleźć u naszego przedstawiciela handlowego). Gatunek ten znajdzie się również w kolejnej aktualizacji bazy wiedzy oprogramowania VITEK® MS IVD (wersja 3.2).

Z informacjami dotyczącymi C. auris można zapoznać się oglądając wywiad bioMérieux z dr Alanio, Kliknij tutaj.

 


[1] . Kathuria et. al. “Multidrug-Resistant Candida auris Misidentified as Candida haemulonii: Characterization by Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization–Time of Flight Mass Spectrometry and DNA Sequencing and Its Antifungal Susceptibility Profile Variability by Vitek 2, CLSI Broth Microdilution, and Etest Method.” Clin. Microbiol. June 2015 vol. 53 no. 6 1823-1830